| |

CE/C

Flow 700 on ehitatud EL rekreatiivveesõidukite direktiivi 94/25/EC ja 2003/44/EC C-kategooria nõuetega vastavuses, kasutamiseks rannikumerel, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel, tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit.